Ympäristöpolitiikka

Erwekon ympäristöpolitiikka

Painotuotteen valmistuksen sekä siihen liittyvien raaka-aine- ja toimitusketjujen aiheuttamien ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten jatkuva vähentäminen on yksi Erweko Oy:n johdon asettamista liiketoiminnan päämääristä.

Kehitämme toimintamallejamme jatkuvasti

  • noudattamalla lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä
  • noudattamalla pohjoismaisen ympäristömerkin ja EU-ympäristömerkin asettamia vaatimuksia
  • noudattamalla puunalkuperäisketjun FSC- ja PEFC-standardien asettamia vaatimuksia
  • pyrkimällä kaikin tavoin tehokkaaseen ja taloudelliseen tuotantoon
  • asettamalla ja saavuttamalla vuosittain haasteellisia ympäristötavoitteita ja -päämääriä
  • markkinoimalla asiakkaille ympäristölähtöisiä vaihtoehtoja
    kehittämällä ympäristöasioiden hallintajärjestelmää

 

Rajoitamme tuotannon ympäristövaikutuksia vähentämällä kemikaalien ja syntyvien jätteiden määriä, sekä tehostamalla raaka-aineiden, energian ja muiden resurssien käyttöä. Valitessamme materiaalin ja palveluiden toimittajia arvostamme yrityksiä, jotka ovat valveutuneita luonnon ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisessä.

Opastamme ja kannustamme koko henkilökuntaamme ympäristön huomioon ottavaan toimintaan. Jokainen erwekolainen on omalta osaltaan vastuussa ympäristöön kohdistuvan rasituksen vähentämisessä.

Kerromme avoimesti ja oma-aloitteisesti tavoitteistamme ja tuloksistamme ympäristökuormituksen vähentämisessä. Sitoudumme noudattamaan Erweko Oy:n ympäristöpolitiikkaa ja kehittämään sen toteuttamiseen tarvittavia toimintoja.

 

ISO_9001_ISO_13485_COL

Töitä, joista olemme ylpeitä

Tutustu

Skoda kutsu ja kuori

TYÖN TILAAJA: HELKAMA-AUTO

SKODA
Tutustu

Skoda esitteet

TYÖN TILAAJA: HELKAMA-AUTO

SKODA
Tutustu

Reima markkinointimateriaalit

TYÖN TILAAJA: REIMA OY

REIMA
Tutustu

BRP esitteet ja katalogit

TYÖN TILAAJA: BRP

SNOGEAR

Kone ei osaa luoda laatua.
Siihen tarvitaan ihminen.

Ihmiset laadun ja palvelun takana

Tiedätkö jo mitä haluat?
Tee verkkotilaus.

 

Tutustu ErwekoFastiin

Oulu

Graniittitie 6, 90620 Oulu
(08) 53 777 00

 

Vantaa

Petikontie 6, 01720 Vantaa
(09) 73 102 30

Kaikki yhteystiedot

Jätä tarjouspyyntö

Ohjeita ja tiedostoja painotuotteen toteuttamisen avuksi

Tutustu tarkemmin

SähköiNEN asioinTI
AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Sähköisiin palveluihin